quỹ từ thiện ĐẠI LỰC SĨ VÕ SƯ hà châu

 

Quỹ từ thiện đại lực sĩ Võ Sư Hà Châu đang tổ chức rất nhiều dự án và hoạt động nhằm giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn

Công ty Thiếu Lâm Hồng Gia đứng ra thực hiện một số dự án. Ví dụ như dự án tạo công ăn việc làm như thu lượm ve chai cho người trẻ theo định hướng của các chương trình phòng chống hàng giả. Với sự tài trợ của quỹ từ thiện Hà Châu, chương trình này giúp đỡ các em học cách sống có trách nhiệm với xã hội, có công ăn việc làm ổn định và tiếp tục chương trình học tại trường để hoàn thiện bằng cấp.

Ngoài ra, những thanh niên này còn có thể gây quỹ bằng cách bán các công cụ luyện võ.

Công ty cũng cung cấp các chương trình về quản lí căng thẳng, điều hóa mâu thuẫn và tư vấn về luật pháp.

Ví dụ:

Số tiền được lớp võ gây quỹ đã được quyên góp xây dựng một ngôi trường tại trung tâm Phnom Penh.
.