lưu niệm

 

 

Chưởng môn Hà Châu

1924 – 2011

 

Sensei René Roumejon

1951 – 2011