Các dịch vụ bảo vệ – Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ IAS8

Dịch vụ bảo vệ: bảo vệ người và tài sản

 

IAS8 cung cấp cho khách hàng loạt dịch vụ thiết thực trong việc chủ động phòng chống những tình huống nguy hiểm khẩn cấp.

Dịch vụ tư vấn và tái thiết lập an ninh:

Ở những nơi từng có xảy ra các tình huống nguy hiểm, chúng tôi có thể nhanh chóng bắt tay vào biết tái thiết lập tình trạng ổn định. Trung tâm hỗ trợ khách hàng 24/7 cho phép chúng tôi phản ứng tức thời trước bất kì tình trạng khẩn cấp nào. Chúng tôi sau đó sẽ lập tức điều động đội ngũ chuyên gia an ninh phối hợp với chính quyền địa phương để nhanh chóng giành lại thế kiểm soát của tình hình. Chúng tôi cũng có mối quan hệ mang tính chuyên nghiệp và vững chãi với bộ máy chính quyền địa phương.

Triết lý vận hành và an ninh:

Là một chuyên gia quản lý rủi ro, IAS8 chú trọng các biện pháp phòng ngừa rủi ro trước những vấn đề khác nhau của khách hàng có thể gặp trong quá trình vận hành. Xuất phát từ quan điểm rủi ro luôn luôn tồn tại, chúng tôi thực thi nhiệm vụ chính và tìm ra các biện pháp nhằm giảm thiểu rủi ro tiềm ẩn nhiều nhất có thể.
Khi có vấn đề phát sinh, khách hàng có thể nhanh chóng cảm thấy mất kiểm soát tình hình. Trong mọi trường hợp, chúng tôi luôn cố gắng bình tỉnh xử lí và đảm bảo an toàn tính mạng cũng như bảo vệ tài sản của khách hàng.