Tại ngôi trường này, chúng tôi luyện tập những thế võ thuộc những môn phái võ thuật cổ truyền và luôn cố gắng để lan tỏa tinh thần đoàn kết võ đạo.

Các bài quyền hiệu quả trong tất cả lĩnh vực của cuộc sống, luyện tập sức khỏe thể chất và tinh thần. Từ đó, nội lực sẽ học cách kiểm soát được tiềm năng của cơ thể con người.

Chúng tôi giảng dạy về Võ tự vệ,Võ tự do, Bài Quyền, Binh Khí, Khí Công, Ngoại Công và Nội Công.

Chúng tôi cũng muốn chỉ ra rằng có những bài biểu diễn võ thuật  bạn thấy nhằm mục đích thể hiện sự tiến bộ trong quá trình học tập và rèn luyện của các võ sư. Những bài biểu diễn này cực kì nguy hiểm và đỏi hỏi RẤT NHIỀU NĂM kinh nghiệm tập luyện để thành thạo các kĩ thuật.

Trên mục lịch sử, chúng tôi cố gắng diễn tả lịch sử của Hồng Gia Quyền theo một cách chân thực và gần gũi nhất. 

Võ sư Phi Liệt